برای بسیاری از افراد هیچ لذتی بالاتر از سفر کردن نیست. سفر کردن تجربیات جدید و وصف‌ناشدنی در اختیار شما می‌گذارد؛ اما بد نیست بدانید مسافرها از بهترین اهداف برای دزدها هستند. شما در سفر پول نقد بیشتری همراه دارید و وارد یک شهر یا کشور جدید شده‌اید که خیلی دربارۀ آن نمی‌دانید. ممکن است حتی با قوانین…
مطالعه مطلب ...